Habsprinklerrel védett üzemanyagtöltő állomás

A passzív tűzvédelmi elemek hiányának ellensúlyozására aktív védelmet alkalmazunk: a parkolóház alatt épült benzinkút biztonságát habsprinkler berendezéssel védjük.

Az előírások szerint telepített korszerű üzemanyagtöltő állomások tűzvédelmi megoldásai nagy biztonságot nyújtanak, ennek megfelelően a szakmai közvélemény biztonságosnak tartja a laikus szemlélő számára “veszélyes üzemnek” látszó benzinkutakat. Mi eredményezi a biztonságot? – tehető fel a kérdés, hiszen az üzemanyagtöltő állomásokon százezer liter nagyságrendű fokozottan tűz- és robbanásveszélyes üzemanyagot forgalmaznak naponta. Nagyon helyesen a tűz keletkezését gátolva, továbbá a keletkezett tűz továbbterjedését, intenzitását korlátozva teremtik meg a biztonságot. A létesítmények tűzoltósági fokozata, a telepítési és elrendezési távolságok, az üzemzavar esetén is biztonságos technológiák és berendezések, a tűzvédelmi ismeretekből felkészült kiszolgáló személyzet, tehát a passzív védelem az, amely jellegéből fakadóan mindig működve megteremti a biztonságot. Az aktív védelem a megbízható tűzi-vízhálózatra, az előírásos tűzoltókészülékekre és a tűzjelzési lehetőség biztosítására terjed ki.
A fentiekben vázolt aktív és passzív tűzvédelem a hazai gyakorlat szerint kielégítő biztonságot nyújt az előírások szerint telepített benzinkutaknál, ideáig nagyobb káreset nem történt.
Elégségesek-e a fent említett aktív eszközök abban az esetben, amikor a passzív védelem elemei közül néhányat nem lehet megvalósítani? A kérdést felelősséggel nem lehet teoretikusan megválaszolni, mivel csak tartós üzemi tapasztalat alapján lehet biztonsággal megítélni az újszerű veszélyek jellegét és mértékét. Logikusnak látszik a közforgalom számára szolgáló, esetenként közösségi, illetve lakóépületek között telepített benzinkutaknál az előírásokhoz és a bevált gyakorlathoz képest kisebb passzív védelmet hatékonyabb aktív védelemmel ellensúlyozni. A technika fejlődéséből adódó lehetőségeket a passzív védelem hatékonyabbá tételére szintén célszerű felhasználni, ilyen pl. a “gázingás” üzemanyagtöltési technológia.
A Mol Rt. Budapest VIII., Futó u. 52. sz. alatti üzemanyagtöltő állomása nagy kapacitású, többszintes parkolóház alapszintjén létesült. A telepítési adottságok miatt nem lehetett tartani a “benzinkút szabvány” előírásait: a létesítmény nem előírt távolságban, hanem szervesen beleépülve létesül a parkolóházban, és a kezelőhelyiség is a kútoszlopok közvetlen közelében van. A szabványtól való eltérés miatt az engedélyezésnél speciális előírások születtek. A kieső passzív védelmi megoldásokat a BM TOP előírásai szerint kiegészítő passzív és újszerű aktív védelemmel kellett ellensúlyozni:

  • Gázingás, zárt rendszerű töltési eljárást valósított meg a Mol Rt. Az üzemanyagot szállító tartálykocsik, és a tankoló gépjárművek üzemanyagtartályából kiszorított benzingőz a kiszolgálótartály dómterébe van visszavezetve. A töltőtér levegője ennek következtében benzingőz-mentes! (Ez az eljárás a Mol kutaknál általánosan bevezetésre került.)
  • A Mol Rt. Megbízásából automatikus habsprinkler berendezést terveztünk és viteleztünk ki a benzinkút töltőtere felett..

Méretezési és konstrukciós elvek

A “Habbal oltó berendezés” című kötelező alkalmazású magyar szabványban az alkalmazási területet illetően kettősség fedezhető fel: az általános szöveges rész a haboltási technikák összességét, mint szabályozott területet tekinti, a konkrét szabályozásokban viszont csak az éghető folyadékot tároló tartályok habbal oltására vannak megfogalmazva előírások. Jellemző, hogy a szabvány négy fejeztében (MSZ 9779/1,-4) a habsprinkler meg sincs említve, de hasonló a helyzet a léghabgenerátoroknál, habágyúknál, és a többi, nem tartályvédelmi berendezésnél is. A habsprinkler berendezést ennek megfelelően a magyar szabályozás szerint nem lehet specifikálni. A fentiek miatt a tűzvédelmi hatósággal egyetértésben az NFPA 11 (SA) szabvány szerint került méretezésre a rendszer, amely a habpermetező rendszerek kialakítására adja meg a normákat. A magyar szabvány előírásai közül a feladatra értelmezhetőket vettük figyelembe a tervezésnél.

Az automatikus habsprinkler-rendszer főbb egységeinek jellemzői

Tűzoltóanyag: A felhasznált haboldat a habképző anyagon, stabilizáló vegyszereken, vízen kívül a hajtó- és habcellagázt is tartalmazza üzemelési nyomáson. Tehát a haboldat útját szabaddá téve 1-2 másodpercen belül jó minőségű oltóhabot nyerünk. Az oltóberendezés nem igényel oltóvízellátást és nyomásfokozó berendezést, üzembiztonsága nem függ egyéb feltételektől. A Futó utcai üzemanyagtöltő állomáson 4,5 m3-es tartályban tároljuk a haboldatot. A habképző anyag LW AF 600ATC típusú. Habkiadósság 8 l/l, felhasználhatósági hőmérséklethatár – 20 °C-+50 °C. A tárolótartály nagy szilárdságú acélból készült, korrózióálló üvegszálas poliészter belső bevonattal. A tárolt mennyiség a hazai előírások szerinti háromszoros oltásra, valamint az NFPA 11 szerinti 20 perces időtartamra lett meghatározva.
Szállító és elosztó csővezetékrendszer: rozsdamentes acélból készült csővezetékrendszer osztja el és szállítja a védőfelületek felett elhelyezett habsprinklerekhez a haboldatot. A gerincvezeték NÁ 65 mm, az elosztó vezetékrendszer NÁ 50-NÁ 20 mm átmérőjű.
Elosztórendszer: Mágnesszelepek irányítják automatikusan a haboldatot a veszélyeztetett védőfelület felé. Alternatív megoldásként kézi beavatkozással, gömbcsapokkal irányíthatjuk másik alternatívában a haboldatot a megfelelő helyre.
Habsprinkler szórófejek: A Viking típusú nyitott szórófejeket a védőfelület felett 6 m2-ként helyeztük el. A habsprinklerek a kútoszlopok 5 m-es környezetét takarják le habtakaróval, és az üzemanyag-lefejtő aknát is védik. Az automatikus habsprinkler-berendezés mellett nagy hatékonyságú beépített kézi habbal oltó berendezés is növeli a tűzbiztonságot. A két habpuskával (50 l/perc haboldat teljesítménnyel), valamint habfolyatóval (600 l/perc haboldat teljesítménnyel) felszerelt gyorsbeavatkozó 500 l haboldattal, a BM TOP engedélye szerint 100 m2 benzintűz oltására engedélyezett. A jelen esetben rendelkezésre álló 4500 l haboldattal várhatóan minden elképzelhető és elképzelhetetlen tűzveszély többszörös biztonsággal leküzdhető! Az érzékelő és riasztórendszert (az Elektrovill Rt. tervezte, kivitelezte) a hőmérséklet-emelkedés sebessége alapján működő érzékelőkkel automatikusan jelzi a veszélyhelyzetet, és a frekventált pontokon kézi jelzésadóval is lehet indítani az oltást. Ennek hatására a töltőtérben, a kútoszlopok környezetében a veszélyeztetett területet intenzív habpermet fedi le automatikusan, ennek segítségével a tűz lokalizálását és eloltását másodpercek alatt valósítjuk meg, emberi beavatkozás nélkül. Természetesen a riasztást egyidejűleg fény- és hangjelzés jelzi a területen, a tűzoltóság részére telefonon jelzik át a riasztást. A téves riasztások következményei vajon milyen károkkal fenyegetnek? Mint meglátjuk, nincs ilyen veszély. Az automatikus habbal oltó berendezés működésbe lépése előtt ugyanis az üzemanyagtöltő állomás felelős alkalmazottjának módjában áll téves riasztás esetén a felesleges habpermetezést megelőzni. A fokozott veszély leküzdésére vagy a speciális tűzoltási feladatok megoldására az automatikus habsrpinkler-berendezés működésbe hozása helyett a gyorsbeavatkozó habbal oltó berendezést kell igénybe venni.

A beruházó és üzemeltető Mol Rt. velünk, a tervező és kivitelező céggel iránymutató megoldást alkotott a tűzvédelmi szempontból fokozottan veszélyes létesítmények védelmére.

Automatikus habsprinkler rendszerrel védett Mol üzemanyag töltő állomás

Automatikus habsprinkler rendszerrel védett Mol üzemanyag töltő állomás

Készítette:
Csepregi Csaba
Koczka Sándor