Tűzivíz tárolás

A víz a legrégebbi oltóanyag

A beépített tűzoltó rendszerek – néhány speciális kivételtől eltekintve – alapvető oltóanyaga a víz. A víz, mint oltóanyag mindig az aktuális rendszerhez igazított nyomással és mennyiségben kell, hogy rendelkezésre álljon. Ennek biztosítására tűzivíz ellátó rendszereket kell létesíteni, amelyeknek az adott védendő létesítmények körülményeihez kell igazodniuk. A tűzivíz ellátó rendszerek alapvetően meghatározzák a létesített tűzvédelmi berendezések megbízhatósági faktorát. A Dunamenti Tűzőr Kft a tűzivíz ellátás teljes vertikumában minden feladatra optimális megoldást kínál, és a legszélesebb körű referenciával rendelkezik.

A víz a legrégebbi oltóanyag

Komplex szolgáltatás

A tűzivíz ellátás tekintetében a Dunamenti Tűzőr Kft. komplex szolgáltatást kínál ügyfeleinek. A szolgáltatási kört a koncepció kialakításától kezdődően, a hatósági egyeztetést, tervezést, engedélyeztetést, kivitelezést is felölelve az üzembe helyezésig teljes körűen vállaljuk, a Megrendelői igények mindenkori figyelembe vételével.

Az időszakos ellenőrzés és tervezett megelőző karbantartás elvégzésével továbbra is figyelemmel kísérjük a vállalkozásunkban elkészült berendezések működését, biztosítjuk a mindenkori üzemkész állapotot. Számos referenciával rendelkezünk mind a MAGYAR előírások, mind az egyéb, pl. VDS, FACTORY MUTUAL, EN illetve NFPA előírások szerint tervezett és kivitelezett tűzivíz ellátó rendszerekről. A létesítményi adottságok felmérését követően határozzuk meg az üzembiztonság, hatékonyság és a költségek figyelembe vételével az optimális rendszertechnikát.

Komplex szolgáltatás

A szükséges mennyiségű tűzivíz biztosítása alapvető feladat

Az esetek közel 95 %-ban az előírásoknak megfelelő mennyiségű oltóvíz tárolására föld alatti tűzivíz tároló medencét vagy föld feletti tároló tartályt kell létesíteni. A tűzivíz mennyiségét részben a kötelezően előírt vízmennyiség, részben a beépített oltórendszer működési paraméterei által számított vízmennyiség összege határozza meg, amennyiben a Hatóság egyéb feltételt nem szab. A kialakítandó tűzivíz tároló méretén túl a kialakítást meghatározó tényezők:

  • terepviszonyok, helyi adottságok
  • megrendelői igények
  • biztosítói előírások
  • költségek
A szükséges mennyiségű tüzivíz biztosítása alapvető feladat