Vízellátás költségei

Mit és mennyiért?

Felmerül a kérdés, hogy a magyar tűzvédelmi beruházások esetében melyik szabványt célszerű alkalmazni a magyar szabályozáson felül. A válasz egyértelmű, amennyiben a beruházás valamely biztosító társaság által ellenőrzötten létesül. Nem ilyen egyértelmű a válasz azonban, amikor nincs a Biztosító által szabályozott megvalósítási előírás.
A Beruházók szemszögéből vizsgálva a tűzvédelmi berendezéseket, nem elhanyagolandó szempont a költség. Vizsgáljuk meg tehát a VdS, NFPA 20 és az egyéb kivitelű tűzivíz szivattyú rendszerek esetében milyen költség arányok vannak és milyen az egyes rendszerek megtérülése?
A figyelembe vett rendszerek esetében a táblázatban felsorolt logikai egységek költségeit arányosított pontokban meghatározva megkapjuk az egyes variációk megvalósításának költségarányait. A megvalósítási költség azonban nem ad egyértelmű és kizárólagos döntési információt. A döntés során figyelembe kell venni a rendszertípus által biztosított biztonságot (illetve ennek ellentettjét, a Rizikó értékfaktort), valamint a biztosító társaságok által adott díjkedvezményt adott rendszertípus esetén. A három tényező tehát, ami befolyásolja a tényleges bekerülési költséget: az Éves érték és a Rizikó értékfaktor szorzatából számítható Rizikó, az Üzemeltetési költség és a Biztosítási díj megtakarítás. Az ezek összegéből képzett ÉVES KÖLTSÉGMUTATÓ ad tájékoztatást a tényleges költségekről.

Föld alatti tartály Föld feletti tartály

VdS

NFPA 20

VdS

NFPA 20

Egyéb kivitel

Tartály

15

17

18

20

15

Szivattyú

11

18

13

14

10

Szerelvényezés

5

6

5

6

4

Automatika

3,5

4

3,5

4

2

Megvalósítási költség

34,5

45

39,5

44

31

Biztonsági értékfaktor

95 %

95 %

95 %

95 %

20 %

ÉRTÉK (5 év)

6,9

9

7,9

8,8

6,2

Rizikó értékfaktor

5 %

5 %

5 %

5 %

80 %

ÉRTÉK x rizikó értékfaktor

0,34

0,45

0,39

0,44

4,96

Biztosítási díj
megtakarítás

4

5

4

5

0

Üzemeltetési költség

4

4,5

3,5

4

2

ÉVES KÖLTSÉG MUTATÓ

0,34

-0,05

-0,11

-0,56

6,96

A táblázat alapjául szolgáló adatok tűzivíz tároló kapacitása: 800m³,az igényelt oltóvíz térfogatáram: 450 m³/óra.

Biztonsági értékfaktor:

0 % – még elfogadható biztonság
100 % – tökéletes biztonság

Rizikó = 100 % – Biztonsági értékfaktor