Totális oltástechnika

Totális oltástechnika: hab alatt nem ég a tűz

A könnyűhab elárasztó oltórendszerek azon az elven alapulnak, hogy tűz esetén a védett teret könnyűhabbal töltik fel, és kihasználjuk azt a kézenfekvő adottságot, hogy a habtérfogatban lévő összes anyag tűzveszélye megszűnik. Hab alatt nincs tűz: nincs oxigén utánpótlás, nincs tüzet iniciáló hő, nincs tűz- továbbterjedés. Ugyanakkor a felhasználandó oltóanyag kis töredéke minden egyéb víz, hab, vagy más tűzoltóanyag mennyiségének.
Totális védelem.

FRANS MAAS raktár

A nemzetközi viszonylatban elterjedt oltási technikát a Dunamenti Tűzőr Kft. vezette be Magyarországon, és számos referenciája bizonyíték arra, hogy ami a fejlett technológiákkal rendelkező világpiacon jó, az hazánkban is gazdaságosan és biztonságosan alkalmazható.

A védett teret az épület-szerkezet tűzállósági határértékétől és a tárolt anyagok veszélyességétől függően 2-6 perc alatt kell elárasztani. A habtakaróval bevonó könnyűhab elárasztó rendszer kb. tizedrész víz felhasználással oltja a létesítményt. A könnyűhabok 700-1000 közötti habkiadóssággal (1l oldatból 1m3 hab!) gazdasági, biztonságtechnikai szempontból egyedülállóak hatékonyságukkal. A Magyarországon jelenleg alkalmazott habbal oltó berendezések közül kiemelt jelentőséggel bírnak az ún. könnyűhab elárasztó rendszerek. A könnyűhab elárasztással működő tűzoltó rendszereket a hazai viszonylatban a Dunamenti Tűzőr Kft. vezette be, elsősorban a raktározás területén.

A raktározási technológián túl rendkívüli hatékonysággal alkalmazhatóak egyéb területek is, mint például:

  • bonyolult légtérrel rendelkező helyiségek
  • kábel alagutak
  • nagy belmagasságú helyiségek
  • extra magas tűzrizikójú terek
  • különálló kis tűzveszélyes műhelyek, terek
  • logisztikai bázisok, raktárak
  • magasraktárak veszélyes anyagok tárolására

Az utóbbi 10 év során létesített, a hazai és nemzetközi előírásoknak is megfelelő könnyűhab elárasztással működő oltóberendezések 95%-át a Dunamenti Tűzőr Kft. tervezte és kivitelezte, ami alapján kijelenthetjük, hogy cégünk piac meghatározó szerepet tölt be, sőt, piacbefolyásoló tényezőnek tekintik cégünket.

Habbal oltó