Tervezés

Tűzvédelmi tervezés

A Dunamenti Tűzőr Kft. elsősorban a beépített tűzvédelmi berendezések tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Ennek keretein belül a vevői igények lehető legteljesebb kielégítése érdekében vállalkozási körünket igyekszünk minél teljesebbé tenni.

Társaságunk magasan képzett és több évtizedes gyakorlattal rendelkező mérnök-gárdája a beépített oltóberendezések teljes skáláját nagy gyakorlattal és magas színvonalon képes megtervezni. Munkatársaink naprakész tudását a társaságunk által nemcsak biztosított, de elvárt továbbképzésekkel is fejlesztjük.

Tervező gárdánk munkatársai rendszereses vendég előadóként támogatják az egyetemi szakirányú képzéseket, illetve a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges tanfolyamokat.

Fővállakozás

Tevékenységi körünkbe tartozóan fővállalkozásban vállaljuk a beépített tűzvédelmi rendszerek, ezen belül komplex tűzivíz szolgáltató rendszerek, sprinkler rendszerek, habelárasztó rendszerek, vízköddel oltó rendszerek, gázzal oltó rendszerek, tűzjelző rendszerek, tárolótartály tűzvédelmi rendszer létesítését, kivitelezését, tesztelését, hatósági átadását.

A hozzájuk tartozó építményekkel, alépítményekkel és nyomvonali létesítményekkel, tűzjelzővel együtt kulcsrakész megvalósítással együttesen, a Megrendelői igényeknek megfelelő komplexitásban.
Ez a tevékenységünk magába foglalja a tervezés, a különböző hatóságoknál és szakhatóságoknál (Környezetvédelmi, ÁEEF, ÁNTSZ, Vízügy, stb.) történő engedélyeztetés, a szerelés, az üzembe helyezés hatékony, gyors és szakszerű elvégzését vagy elvégeztetését.

A feladatok sokrétűsége és a vevők elvárásai szerint igény esetén egyes nemzetközi (NFPA, VdS, EURONORM) és természetesen valamennyi hazai előírásnak megfelelő rendszereket tervezünk és kivitelezünk.

Társaságunk kitűnő kapcsolatokkal rendelkezik a hazai építész, gépész, villamos, statikus és természetesen tűzjelző tervező cégek terén. Ezen felül a Dunamenti Tűzőr Kft. több évtizedes szakmai együttműködés során baráti kapcsolatot alakított ki a legtöbb jelentős hazai tűzvédelmi szakértővel. Mindezek alapján társaságunk bevonásával már a tervezés kezdeti fázisától a lehető legbiztonságosabb, és leginkább optimális tűzvédelmi koncepciót, és azon belül oltóberendezést kínálhatjuk a tisztelt Megrendelőinknek.

Tűzvédelmi rendszerek tervezése

Rendszereinket az ISO 9001 minőségirányítási rendszer követelményeinek betartásával kivitelezzük. Beszállítóink, alvállalkozóink részéről is teljes felelősséggel biztosítjuk a minőségi munkát.
Minőségünket az igen szigorú saját ellenőrzésen kívül a biztosító társaságok intézetei is (Factory Mutual, VdS) tanúsítják.
Vállaljuk tűzivíz szolgáltató rendszerek, sprinkler rendszerek, habelárasztó rendszerek, vízköddel oltó rendszerek, gázzal oltó rendszerek egyes nemzetközi (NFPA, EURONORM, VdS, stb.), és természetesen hazai előírásnak megfelelő követelmények szerinti megtervezését. Ez a tevékenységünk magába foglalja a tervezés, a különböző hatóságoknál történő engedélyeztetés hatékony, gyors és szakszerű elvégzését az EN ISO 9001:2008 előírásai szerint.
A Dunamenti Tűzőr Kft. tervezései során a legújabb nemzetközi kutatásoknak megfelelő berendezéseket, eljárásokat és rendszereket veszi figyelembe. Munkáink során a saját jól képzett és tapasztalt tervezőink szaktudásán túlmenően bonyolultabb esetekben a beszállító cégeink szakembereinek és a biztosító társaságok szakembereinek közreműködésére is támaszkodhatunk. Tervezések során a legfejlettebb szoftver programokat, legfrissebb CAD programokat, költségvetés készítő programokat és hardver eszközöket használjuk, a tervezés teljesen elektronikus formában történik.

Tárolótartályok tervezése

Tervezési tevékenységünk része a tűzveszélyes folyadékokat tároló tartályok tervezése is, nemzetközi előírásoknak (API 650, API 620, DIN 4119) megfelelően. A korszerű műszaki színvonalnak és nemzetközi, valamint a hazai szabványelőírásoknak megfelelő kialakítású tartályok konstrukciója meghatározza biztonságukat. A tűzbiztonság magas szintű kielégítéséhez azonban magas szintű tűzvédelmi rendszer létesítése is szükséges. Ezért komplex tervezési feladatot vállalunk: a tartályok konstrukciós tervein túl a tartályok tűzvédelmi tervezését is elvégezzük.

Tűzoltó berendezések tervezése
Tárolótartályok tervezése