Szabványok, biztosítók

A jelenlegi magyarországi szabályozás szerint sprinkler oltóberendezést csak létesítési engedély birtokában lehet beépíteni. A létesítési engedély kiadását az elsőfokú hatóságtól, 2012. január elsejétől a területileg illetékes Megyei vagy Fővárosi Katasztrófavédelem Tűzmegelőzési Osztályán kell kérelem formájában kérvényezni.
A sprinkler berendezés létesítését csak az engedélyezésre, a kérelem mellékleteként, benyújtott dokumentáció és az engedély birtokában lehet megkezdeni. A tűzvédelmi szakhatóság a létesítés során bármikor ellenőrizheti, de a használatba-vételi eljárás részeként kötelezően ellenőrzi az engedélyezési dokumentációban jóváhagyott műszaki megoldás megvalósítását. A sprinkler berendezés létesítése után az elsőfokú hatóságtól kérvényezni kell a berendezés használatbavételének engedélyezését, amit a hatóság a szakhatóság állásfoglalása alapján fog megadni.

A sprinkler berendezés tervezését az MSZ EN 12845, valamint a Belügyminisztérium az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 IX.6. BM rendelete alapján a későbbiekben (új OTSZ) kell végezni. Mivel a magyar előírások az alkalmazási területeknek csak egy részére tartalmaznak konkrét előírásokat, a “hiányzó” területeken a folyamatosan fejlesztett, és ezért naprakész külföldi előírások segítségével tudunk dolgozni.

A magyar előírásokon kívül az amerikai szabványok: NFPA13, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 20, FM (Factory Mutual), és német biztosítók szövetsége: VdS (Verband der Sachversicherer), EURONORM követelményei szerint valósítjuk meg a megrendelő igényeinek teljességgel megfelelő rendszereinket.

Amennyiben már a tervezés vagy a kivitelezés, során olyan műszaki megoldás alkalmazására kényszerülünk, mint pl. ESFR, ELO sprinkler védelem, melyet a rendelet nem, vagy csak részben érint, akkor az előírástól való eltérés lehetőségét kell kérelmezni a Belügyminisztérium Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától, az eltérés szükségességének pontos indoklásával, és az ellensúlyozó intézkedések, vagy műszaki megoldások részletes kifejtésével.

Cégünk vállalja az oltóberendezések létesítésének teljes körű bonyolítását a koncepció kialakításától egészen az engedélyek beszerzéséig és az üzembe helyezésig. Vállaljuk továbbá a kezelőszemélyzet kioktatását, a rendszerek folyamatos karbantartását és időszakos felülvizsgálatát.

Magyarországon a rendszerváltás óta végbement gazdasági fejlődés eredményeként megjelentek a legnagyobb nemzetközi vállalatok, amelyek a legfejlettebb ipari, raktározási, logisztikai technológiákat hozták magukkal és természetes igényük volt, hogy az általuk ide telepített értékeket a tűz elleni megfelelő védelemmel lássák el.
Ez olyan szakmai kihívást jelentett a magyar piacon működő cégek számára, amely napvilágra hozta a valódi szakmai alapokon tevékenykedő, és a szakmai szempontokat még elvben sem ismerő cégek közti különbségeket.

Cégünk az ekkor felmerülő magas követelményeknek messzemenően megfelelt, felvette a versenyt a külföldi anyavállalatok magyarországi képviseleteként jelen lévő konkurenciával, piaci pozícióját tekintve megerősödött, több területen abszolút piacvezető pozícióban van.
A Dunamenti Tűzőr Kft. a gyakorta kiélezett verseny ellenére a konkurens cégekkel korrekt viszonyban áll, sőt az évek során összegyűjtött szakmai tapasztalatot rendszeresen közreadott publikációk formájában meg is osztja a szakmai közélet résztvevőivel, jelentősen javítva így a kevésbé gyakorlott cégek információ ellátottságát.

Sprinkler berendezés szabvány
Sprinkler standard