10 éve megbízható tűzvédelem

2009. november 6. fontos dátum volt a Tűzőr Tervező és Fővállalkozó Kft. életében. Az oltóberendezések tervezését, kivitelezését és karbantartását profiljának tekintő gazdasági társaság ezen a napon ünnepelhette fennállásának 10. évfordulóját. Látva a hazai vállalkozások tömeges tönkremenetelét, magától kínálkozik a kérdés: mi a hosszú fennmaradás titka egy tűzvédelmi vállalkozás életében?

A 10 éves jubileum valóban örömteli ünnep a Tűzőr Kft. számára. Bővülő létszámmal, stabil gazdasági eredménnyel, szélesedő, korszerűsödő szolgáltatási profillal gazdálkodtunk folyamatosan az elmúlt 10 évben, és hasonló teljesítmény nem gyakori a hazai középvállalkozások körében – a tűzvédelmi szakmában pedig tudomásom szerint egyedülálló. A Tűzőr Kft. fennmaradási titka az innováció, az örökös fejlődés és a folyamatos újjászületés.

Hangzatos a megbízható tűzvédelem szlogen, de mi van mögötte?

A Tűzőr Kft.-nek nemcsak a szlogenje a „Megbízható tűzvédelem”, ez a valódi filozófiai alapja a cég mindennapjainak. Minden üzleti reagálásnak és a cég egészének, de minden alkalmazottjának a gondolkodását a „Megbízható tűzvédelem” fogalomköre hatja át, mert számunkra kezdettől fogva napnál világosabb volt, hogy egy tűzvédelmi cégtől a legtöbb, mi adható: a MEGBÍZHATÓSÁG. Melyik attribútum lenne fontosabb a tűzvédelem területén a megbízhatóságnál?

Miért választották ezt a szlogent, és miért tették gondolkodásuk alappillérévé ezt a fogalmat?

Mit ér a megbízhatatlan, a nem „Megbízható tűzvédelem?”
A megalakulásunktól kezdve tudatosan törekedtünk kezdettől fogva a megbízható tűzvédelem fogalmának minél szélesebb körű tartalommal való kitöltésére.
A megvalósított rendszereink működnek, ha szükség van működésükre, és résen vannak, figyelnek nyugalmi állapotban, az azonnali hatékony beavatkozásra készen állnak, és beindulnak, ha a tűzveszély úgy kívánja.

Mivel tudná alátámasztani az elmondottakat? Vagyis mi erre a bizonyíték?

Az, hogy Magyarország kis ország, kis piac, mindenki tud mindent, és a Tűzőr Kft-nél nincsenek csontvázak a szerkényben és ezt mindenki tudja.
A legtöbb tűzvédelem területén működő cég esetén jó esetben egy, de általában több szégyenfolt szerepel az életvonalban, melyek között súlyos bűnük, enyhe vétkek vannak, hogy az eloltatlan tüzekről ne is beszéljünk. A fentebb említett kör is – mintegy közvélemény – tisztában van a tényekkel, és valamilyen szinten mindenki tud mindent. Ezt most lekopogom, hogy a jövőben is így maradjon, de a Tűzőr Kft. intakt, transzparens, és nem két-három éve, hanem 10 éve, több száz megvalósított oltóberendezést tekintve is.

Mily dimenziói vannak még a megbízhatóságnak?

Nem közismert, de majd minden nagy megrendelőnknél voltak esetek, amelyeknél oltóberendezésünk sok millió forint, vagy esetenként sok százmillió forint értéket mentettek meg, és sok olvasó tudja, mire gondolok.
És itt egy új oldala a Megbízható Tűzvédelem ideának: mi megtartjuk Megrendelőink titkait, mi nem reklámozzuk azzal magunkat, hogy a megrendelőnk hibájából kialakult tüzet az oltóberendezésünk eloltotta, és ezzel megmentettünk számára X millió forintot. Számunka a megbízhatóságba beletartozik, hogy a Megrendelő üzleti titkát megőrizzük.
És még néhány a Tűzőr Kft. „titkai” közül, amelyet minden lehetséges eszközzel nyilvánosságra hozunk: legkorszerűbb technika alkalmazása, a Megrendelő figyelemfelhívása a tűzvédelmi érdekeire, a Megrendelő biztosítóinak szakérőit partnereinknek tekintjük, úgy oldjuk meg gondjaikat.

Mi változott a múlt század utolsó éveiben a magyar gazdasági környezetben, a tűzoltás területén?

Az utóbbi 15 évben a beépített automatikus oltóberendezések alkalmazása kezdetben exponenciálisan, később egyenes arányban nőtt. A növekedés első tényezője a nemzetközi multinacionális cégek hazai térhódítása volt. A fentieken kívül a nagy volumenű gyártások, valamint a speciális tűzkockázatú legújabb technológiák, a műanyagok szélesebb elterjedése szintén a beépített oltóberendezések elterjedését hozta magával.

Jöttek létre más társaságok is hasonló profillal?

Több cég kezdett foglalkozni beépített tűzoltó berendezésekkel, „sprinkler szereléssel”- mert kezdetben ez takarta az aktív tűzvédelem fogalmát. Forrt a piac a kezdeti időben cca. 1993-tól 2004-ig úgy az intenzív, mint az extenzív fejlődés egyaránt végbement, majd 2008-ig további kiegyensúlyozott bővülés volt tapasztalható az aktív tűzvédelem területén.

Voltak-e közöttük ismert multinacionális szolgáltatók?

Kezdettől fogva jelen voltak a beépített tűzoltó berendezések bővülő piacán a nagy multinacionális szolgáltatók. A szakember-ellátásban is elvitathatatlan érdemei vannak a multinacionális cégeknek. A hazai sprinkler szerelők nyugat-európai foglalkoztatása, a tervezők oktatása és szellemi tréningje a nagy tudású anyacégeknél előnyére vált a hazai műszaki és minőségi színvonalnak.

Mit lehet tudni ezek jelenlegi sorsáról, és a megbízhatóság hogyan érvényesült a multiknál?

A főnix madár feltámadása, mennybe emelkedése, majd felvillanva elégése hamvaiba 2-4 éves ciklusokkal ismétlődött, ez a reinkarnáció üteme.
Nem ismerünk olyan céget, akik legalább egyszer-kétszer nem kerültek bele ebbe a körforgásba 2-4 éves cikluson belül. A felfutás-leépülés körforgása megbízhatatlanná teszi a cégeket. A megrendelők a szavatossági igényeiket, netán még a garanciát sem képesek érvényesíteni, természetesen a folyamtatos megelőző karbantartást és időszakos ellenőrzést sem.
De a partner tervező, kivitelező, szerelő cégeket is az esetek többségében cserbenhagyták a leépülési fázisban lévő cégek. Több százmillió forintos kifizetetlen számla maradt utánuk, és ez az egész szakma színvonalát tragikus mértékben rontotta.

A Tűzőr Kft. ellenben minden erkölcsi és forint számlát becsülettel megfizetett.

A multinacionális anyacég időszakonként „lenullázza” a veszteségeket (azaz cserbenhagyja a megrendelőit, és alvállalkozóit, melyek jogos sirámaitól hangos a magyar vállalkozói szféra), és egy új tőkeinjekcióval újra útjára bocsátja a filiáléját, új szlogennel, új imázzsal, és reklámkampánnyal, hogy ide nézzenek, itt aztán az egész világon jegyzett, tőkeerős cég garantálja a megbízhatóságot. (Arról nyilván hallgatnak, hogy hányadszor adják elő ezt a színdarabot, amely érdekes módon mindig tragédia.)

Mondana a fentiekre példát?

Történt, hogy tíz éve a vadonatúj cég érdekében egy multinacionális cég magyar filiáléjának fejlesztési vezetőjénél jártam el, beajánlani a céget, egy éppen aktuális projekt megszerzése érdekében, aki a kinézett nagy projektet nem adta oda egy „no name” (ezek voltunk mi) cégnek, azt egy másik multinacionális cégnek adta oda. Egy kis, számukra kellemetlen, de a többi multi kivitelezőnek nem vonzó munkát kaptunk. Mi ezzel a kis munkával beküzdöttük magunkat a beszállítók közé, jelenleg már milliárdokban írjuk a projektjeinket a kérdéses cégnél. Az eredetileg megszerezni kívánt projektet egyébként egy multi vitte el, rengeteg gondot okozva a megrendelőnek, és saját magának.

Valahogy hasonlóan kezdődött a többi, jelenleg már évek óta visszatérő Megrendelővel való kapcsolatunk, és 10 évnyi fáradságos munkát kellett elvégeznünk ahhoz, hogy az üzleti bizalmat felépítsük. Továbbra is törekszünk a vevőink igényeit magas színvonalon kielégíteni, és megbízhatóságunk színvonala reményeink szerint egyedülálló a szakmában.

Ha össze kellene hasonlítani a Tűzőr Kft. 10 évvel ezelőtti és tavalyi létszám- és teljesítményadatait, mi derülne ki?

A 10 évvel ezelőtti Tűzőr Kft. „csírája” egy tűzvédelmi cégnél alakult ki, tehát megalakuláskor egy 12 fős, már lendületben lévő társaság tevékenykedett. A közvetlen irányított személyzet 2002-re már felkúszott a 18 főre, és a személyzet létszáma azóta is ezen a szinten van.
Időszakonként a teljesítményünk csúcsosodott, az oltóberendezés profiljaink ebben az időben bővültek. Míg a gazdasági teljesítményünket enyhén hullámzóan, de folyamatosan növeltük, eredményességünk folyamatosan, monoton javult.

A hazai munkakörnyezetre általában nem jellemző a lineáris gazdasági fejlődés. Volt-e csúcsév a Tűzőr életében?

A 2003-2004-es és 2006-2007. évi gyógyszeripari, MOL és TVK megaprojektekben való részvétel emelte meg az átlaghoz képest a fejlődésünket.
A feladatokhoz való rugalmas alkalmazkodás, az innováció tette lehetővé, hogy „mindig a talpunkra essünk”, tehát alkalmazkodjunk a gyorsan változó piaci igényekhez.

A műszaki fejlődés viszont meglehetősen lineáris tendenciát mutat. Mennyiben okozott gondot a megjelenő újabb eljárások befogadása, kivált azonban a felhasználókkal való elfogadtatása?

Az összes multi minőségi és hatékonysági eredményét felhasználhatjuk, összehasonlító elemzésekkel kiválasztva az adott feladatokra legmegbízhatóbban használhatót. Ahol lyuk van a nemzetközi eredmények nyújtotta megbízható megoldások között, ott a saját műszaki fejlesztésünkkel, know-how megoldásokkal, licenceszekkel tudunk és tudtunk új megoldást nyújtani, melyek előre mutatóak világviszonylatban is, és a multinacionális cégek is érdeklődnek megoldásaink iránt.
A mértékadó angolszász biztosítói szakértő intézet, a Factory Mutual is akceptálja megoldásainkat.

Az országosan tudott, hogy a Tűzőr Tervező és Fővállalkozó Kft. mint entitás elválaszthatatlan Koczka Sándor ügyvezető személyétől. De mi a helyzet a vállalkozásban dolgozó többi szakemberrel: inkább cserélődnek, vagy inkább állandó a személyi háttér?

A kérdés ilyetén felvetése túlzás, és nem is fedi a lényeget. A Tűzőr Kft. személyzete egy szellemi műhelyt alkot, és ez alkot elválaszthatatlan egységet a társasággal. Ebben a közösségben integrátor, ön- és csoportfejlesztő, valamint moderátor szerepre törekszem.
Büszkeséggel tölt el, hogy a szellemi műhelyt nevemhez köti a közvélemény.

Ebből a szempontból, hogy cserélődik vagy állandó-e a személyi háttér, nem is beszélhetünk, mert nem háttér, hanem maga a főtéma a személyzet. John Donne egyik versből vett idézet szerint, melyben arról beszél, kiért szól a harang: „ …minden ember a kontinens egy része,/ a szárazföld egy darabja;/ ha egy göröngyöt mos el a tenger,/ Európa lesz kevesebb” – a kilépőket veszteségként könyveljük el, mint ahogy a felvett dolgozót a tudás anyagával nyereségként.

Az idei esztendő nem az ipari beruházások dübörgésétől volt hangos. Ilyen helyzetben milyen B tervvel készül a Tűzőr Tervező és Fővállalkozó Kft.?

Alkalmazkodunk a piaci változásokhoz. De ilyenkor végre az elmélyült alapkutatás-szerű fejlesztési munkákra is tudunk időt szakítani, karbantartásaink bővülnek.
Jelenleg pedig már teljes kapacitással működünk, természetesen újabb megrendelésekre türelmetlenül várunk.

A hosszú élet, a tartós fennmaradás titkairól – mondjuk inkább technológiájáról – már ez első kérdésre adott válaszában nyilatkozott. És az előrelátás titkai?

Hit, remény és a megbízható tűzvédelem cégünknél a hosszú élet technológiájának a fő záloga. Hit a saját tudásunkban, képességeinkben, megújulási és alkalmazkodási hajlandóságunkban, az elkötelezettségünk maradéktalanul megvalósítani a korrekt tűzvédelem kritériumait. A remény, hogy nem esküszik össze ellenünk azon véletlenek sorozata, amely az intakt, transzparens működésünket veszélybe sodorná.

Egy évfordulós interjú végén rend szerint meg szokták kérdezni, hogy hogyan tovább, lesz-e Tűzőr Tervező és Fővállalkozó Kft. életében 25. születésnap is?

Reményeim szerint lesz még több jubileum, és a sors igazságtalanságának venném a Tűzőr Kft. személyzetével szemben, ha nem így lenne. Többre hivatott ez a lelkes, felelősségteljes szakmai műhely, minthogy ne legyen 25. jubileum.

Magamra vonatkozóan nem tudom, melyik jubileumi évszám fér bele a pouvoir-omba, de jelenleg maximális kedvvel, fiatalos lendülettel és lelkesen tevékenykedek. A jubileumi reménylista beteljesülésének az alapját – mint minden fontos dolognak – saját magunkban kell keresni. Jó, elkötelezett, lelkes csapat, amely sikerre hivatott.

Mit kíván a Flórián Press olvasóinak?

Sok sikert, és minden jót mindenkinek, akikkel év végéig nem kerülök kapcsolatba, kellemes Karácsonyt és boldog újévet kívánok a kedves olvasóknak, és még mi az, amit jó szívvel, tiszta lélekkel, igazán kívánhatok? – Megbízható tűzvédelmet!

Koczka Sándor