Szabályozás, szabványok

Szabályozás, standardok, tűzbiztonság

A hazai szabályozás a tűzivíz szivattyúk terén elsősorban a sprinkler rendszerekkel kapcsolatos előírásokban egy fejezetet szentel ennek a számos alterületet is felölelő témának. Kitekintve a határokon túlra, és végig tekintve a nemzetközi szabályozási rendszereken látható, hogy az egyes nemzetközi és nemzeti előírás rendszerek jelentős oltórendszerek alapjául szolgáló tűzivíz ellátó rendszerek.

Komplex szolgáltatás

A szabályozásban talán leginkább az amerikai NFPA szabványrendszer az irányadó, amely folyamatos frissítésekkel biztosítja a tapasztalatok beépülését a szabályozási rendszerbe, és amely a tűzivíz ellátás valamennyi elemének külön-külön kötetet szentel.

Európai viszonylatban továbbra is meghatározó szerepet tölt be a VdS, azonban ennek szerepét egyre inkább az Európai Uniós előírások fogják átvenni.
Az Uniós előírás rendszer az ún. “Euronorm” jelenleg kidolgozás alatt áll, azonban a tagországokban kialakítandó közös szabályozási rendszer nem várathat már sokáig magára.
A hazai viszonylatban tehát változást jelenthet az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely a jelenlegi egyetlen beépített oltóberendezésre vonatkozó rendeleti előírás a 2/2002 (I.23.) BM rendelet további bővítését illetve szerkezeti-tartalmi újra gondolását eredményezheti. A Dunamenti Tűzőr Kft. a hazai előírások teljes mértékű kielégítése mellett a Megrendelő igényeit is figyelembe véve nemzetközi előírások szerint valósítja meg rendszereit.

Szivattyúház belülről