A beépített oltóberendezések létesítésének fejlődése, gazdaságossága

Gázzal oltó berendezések

Magyarországon az 1980-as években elterjedt gázzal oltó berendezés volt a halonnal oltó berendezés. A halon a kiváló oltási képességei mellett azonban jelentős környezetkárosító tulajdonsággal is rendelkezett. Károsító hatásuk miatt a halonok felhasználását nemzetközi egyezmények korlátozták, majd megszüntették.
A visszaszorítások miatt új oltóanyagok fejlesztése indult meg, melyek pótolhatják az űrt a gázzal oltó rendszerek területén.

A fejlesztések alapvetően három irányba indultak el:

  • halon helyettesítő, halogén anyagokat tartalmazó gázok
  • passzív oltógázok, melyek az oxigénkoncentráció csökkenés elvén oltanak,
  • egyéb megoldások, pl tűzoltó aeroszolok

A Tűzőr Kft. a NAFS 125, FM 200® (HFC 227 EA), ARGONITE®, és
mindenek felett az INERGEN® oltógázokat ajánlja.

Az oltógáz neve:
Halon
FM 200
NOVEC
CO2
INERGEN
ARGONITE
vegyi összetétel:
CBrCIF2
CBrF3
C2Br2F4
CF3CHFCF3
CF3CF2(O)- CF(CF3)
CO2
N2 – 52%
Ar – 40%
CO2 – 8%
Ar
ODP
(ózon bontó képesség)
4-10
0
0
0
0
0
globális felmelegítési potenciál
4.1
2.050
1
1
0
0
légköri élettartam
15 év
31 év
0,014 év
nem értelmezhető
nem értelmezhető
0
NOAEL
(egészségkárosító határérték) tf%
nem ártalmas
9%
10%
12%
nem ártalmas,
klinikailag bizonyított
fulladást okozhat
környezeti ártalom
károsítja az ózon réteget
szennyező a bomlási anyaga (FH)
szennyező a bomlási anyaga (FH)
fokozza az üvegházhatást
nincs
nincs
alkalmazhatóság
világszerte tiltott
Európában korlátozásokkal alkalmazható
(Dániában és Svájcban tiltott)
Nincs korlátozva
természetben előforduló anyag, oltógázként mérgező
nincs károsító hatás
nincs károsító hatás, de az oxigénhiány miatt fulladást okozhat

Apollo űrprogram fejlesztési eredményei között találhattunk arra a gázra, mely egyedülállóan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, és amely az INERGEN® néven vált ismertté. A gáz a levegőben megtalálható inert gázokból épül fel:
Nitrogén N2 – 50 % Argon Ar – 42 % Széndioxid CO2 – 8 %

Az INERGEN® a nitrogén, argon és széndioxid gázok keveréke, amely úgy fejti ki oltóhatását, hogy a levegő oxigén tartalmát a normál 21%-ról 15% alá csökkenti, ahol az égési folyamatok leállnak, az éghető anyagok ebben a csökkentett oxigén tartalmú közegben nem tudnak tovább égni, de ugyanakkor az emberi szervezet tartósan elviseli az INERGEN® atmoszférát. A továbbiakban ezt ismertetjük részletesebben.

INERGEN® gázzal oltó rendszer működése

INERGEN® GÁZZAL OLTÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

A tartályokban 300 baros nyomáson gázhalmazállapotban tárolt INERGEN® oltógáz a tűzjelző központ által kibocsátott kontaktus hatására a robbanó patron a vezérlő szelepen keresztül indítja a gáz kiáramlását a fúvókákhoz.
Egy zárt tér általános levegője 21% oxigént és kevesebb, mint 1% széndioxidot tartalmaz. Ha az oxigéntartalom 15% alá csökken, a közönséges anyagok nem tudnak meggyulladni.
Az INERGEN® rendszer az oxigéntartalmat 12,5% körüli értékre csökkenti, míg a széndioxid tartalom 3% -ra emelkedik. A levegő megemelkedett széndioxid tartalma ellensúlyozza a lecsökkent oxigén tartalmat, azáltal, hogy az emberi

szervezet a CO2 tartalomnak köszönhetően az ember akaratán kívül gyorsabban lélegzik, ezáltal a kisebb oxigéntartalmú levegőből is megkapja a szükséges oxigén mennyiséget. (ugyanez a folyamat játszódik le a szervezetben pl. futáskor, ill. fizikai megterhelésre)
Ha valaki véletlenül nem tudja elhagyni a helyiséget, mindenféle egészségkárosodás nélkül benntartózkodhat az oltástérben, hiszen a sűrű levegővétel következtében megfelelő oxigénhez jut a szervezete.

INERGEN® gázzal oltó rendszer előnyei

Gázzal oltó rendszer

Egyedüli gázzal oltó rendszer, amely teljesen megvédi az emberéletet a CO2 gáz tartalma miatt, ellentétben a többi gázzal oltó rendszerrel.
Az INERGEN® az atmoszféra természetes gázait tartalmazza, ezért nincs sem azonnali, sem utólagos károsodás.
A felépítő gázok egyike sem vesz részt az égési folyamatban, ezáltal a halonnal és a HFC gázokkal szemben oltáskor nem képződnek mérgező gázok.
Az oltógáz specifikus fajsúlya közel van az atmoszférikus fajsúlyhoz, ezért a tűzoltó hatás hosszú ideig megmarad a védett területen.

Gázzal oltó rendszer

Az utántöltés jelentősen olcsóbb, mint az egyéb oltógázok esetében. Az INERGEN® gázformában tárolt, így a kioldásnál nem keletkezik köd, a légtérben lévő vízpára, nem kondenzálódik. Nincs károsító hatása a számítógépes rendszerekre, egyéb magas- és alacsony feszültségű berendezésekre, akár működő állapotban sem. Kültéren is elhelyezhetők a palackok, nincs fagyveszély.
Az INERGEN® több, mint 5000 üzembe helyezéssel és teljes skálájú teszteléssel bebizonyította felülmúlhatatlan hatékonyságát géptermekben, gépsoroknál, kapcsolótermekben, archívum termekben, erőművekben, raktárakban, szerver helységekben és egyéb helyiségekben.

 

Porral oltó berendezések

2008. ÚJDONSÁGA: TŰZŐR porral oltó berendezés!

A beépített TŰZŐR porral oltó® nemcsak hazánkban, de egész Európában régen várt, rendkívüli, újra-felfedezett tűzoltástechnikai unicum! Fagyveszélyes helyen, magasfeszültségű berendezéseknél is alkalmasak. Rendkívül széleskörűen, szinte mindenhol alkalmazható! A beépített porral oltó berendezés alkalmazható teljes épületvédelemre, helyi objektum és technológiai berendezés védelmére.

Porral oltó berendezés

Egyes kémiai anyagok víz hatására öngyulladásra hajlamosak, így tüzük oltásánál az oltóvíz, oltóhabok használata nem lehetséges, az oltógázok nagy légtérben és kűltéren szintén nem hatásosak.
Így kerülhetett előtérbe új megoldásként a beépített porral oltó berendezés, melyet külföldön és a tengerészetnél már alkalmaznak.
Az oltóberendezés előnye, hogy fagyveszélyes helyen is alkalmazható, valamint magasfeszültségű berendezések tüzének oltására is alkalmas, miután az oltópor nem elektromos vezető.

Működés

A berendezés oltópor tartályból, hajtógáz palackból, nyitott csővezeték rendszerből, fúvókákból, manuális vezérlésű szelepegységből, valamint kézi beavatkozásra szolgáló tömlőből és pisztolyból épül fel.
A beépített porral oltó berendezés alkalmazható teljes épületvédelemre, vagy helyi objektum védelmére.
A tartályban tárolt oltópor a nitrogén palack túlnyomásával jut a védett helyre. A védett terület közelében, a többi berendezéstől függetlenül működtethető oltópisztoly tartozik a berendezéshez.

Oltóporok tulajdonságai

Az oltóporok a tüzek igen nagy skálájának (A, B, C) oltására alkalmasak, egyrészt az égés gyökös láncreakciójának inhibitálása, másrészt hűtés útján – a porok elbomlása hőt von el. A lángoltó hatás alapvető inhibiciós mechanizmusa mellett jelentkezik még az oltóanyag hőbomlásakor keletkező inert gázok (pl.C02, NH3) oxigén kiszorító hatása is, mint másodlagos oltóhatás. A lángoltó porok legtöbbje ugyanis olyan anyag, melyekből az oltás során nagy mennyiségű inert gáz szabadul fel.
Az oltóporok ezen tulajdonságainak köszönhetően alkalmasak elektromos helyiségek, gyártóüzemek, parkolók, repülőgép hangárok, és egyéb veszélyes anyagok tüzének oltására.

Magyarországon a Tűzőr Kft. vitelezi ki az
Európai Unió védjeggyel ellátott INERGEN® oltórendszert.