Logisztikai központok és magasraktárak tűzvédelmi berendezéseinek fejlődése az új Európai Uniós tagok körében

Magyarországon az elmúlt évtizedben nem volt tűzvédelmi berendezéssel védett raktárban raktártűz, köszönhetően a még nyugaton is újnak számító, nagyhatékonyságú beépített tűzoltó berendezések alkalmazásának. Minek köszönhető ez a kitűnő eredmény annak ellenére, hogy a kockázati szempontok a tárolási szokások megváltozásával fokozatosan nőnek? Erre keressük a választ, melyben az új tárolási technológiák az általuk előidézett veszélyekre világítanak rá. A cikkben ezekre a kockázatokra az adott esetben leghatékonyabbnak bizonyuló tűzvédelmi berendezésekről is olvashatunk.

Nézzük tehát sorra az új tárolási technológiákat és a bennük rejlő veszélyeket:

1) A logisztikai funkciójú épületek, magasraktárak alapterülete és ezzel a tűzszakaszok méretei is egyre növekednek a jobb használhatóság érdekében. A hagyományos szabványi-szabályozási normákat nemzetközileg „kinőtték” a raktárak.

Drive – in polcrendszer
(IFEX-Tűzőr Kft.)

Magasraktári elfagyás jégcsapokkal

2) Az utóbbi tíz év egyértelmű tendenciája a raktározási magasság növekedése, a műanyagok megjelenése miatt a raktározott anyagok megnövekedett égéshője és a különböző anyagok nem elkülönítetten, minél kisebb alapterületen történő tárolása.

3) Raktári flexibilitás előtérbe helyezése, vagyis bármilyen anyag nagy mennyiségben történő tárolására alkalmas épületek építtetése a törvényi korlátozások kitolása mellett.

4) A jó kihasználtság érdekében a raktári technológiák hatalmas lépésekkel fejlődnek; a kezdetlegesnek mondható tömbös tároláshoz képest a legnagyobb helykihasználással működő polcos és drive-in rendszerű tárolási egységek többszörös mennyiség tárolását teszik lehetővé m2-re vetítve.

Véleményünk szerint a fentiekben említett méretnövekedés és a nagyobb tűzveszély következtében tűzvédelem hatékonyságának növelése érdekében az ESFR sprinkler, valamint az egyéb oltási technikák tovább fejlődnek, de a drámai változások kora lejárt. A vizes sprinkler berendezések mennyiségüket és beruházási értéküket (cca. 85%) tekintve továbbra is vezetnek, és meg is tartják pozíciójukat az oltási módszerek között.

A logisztikai központok beépített oltóberendezés típusaiban megfigyelhető fejlődés számokban:

Szakágak %-os megoszlása évenként 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Sprinkler

71,75%

72,7 % 62,72% 65,02% 60,43% 67,1% 69%

66 %

Habbal oltók

8,07%

7,93 % 10,03% 9,28% 11,65% 9% 7,5%

7 %

Gázzal oltók

9,86%

9,20 % 11,46% 10,38% 10,19% 10,5% 8,4%

10 %

Vízköddel oltók

1,34%

1,48 % 5,76% 6,55% 9,22% 8,2 % 9,3%

10 %

Egyéb

8,98%

8,59 % 10,03% 8,35% 8,51% 5,2 % 5,8

6 %

Aktuális év 100%

100 %

100 % 100% 100% 100% 100 % 100%

100 %

A 2004-es évet 100%-nak véve, értékesítés aránya %-ban az aktuális évben

54 %

73 % 68% 89% 100% 107 % 111 %

115 %

Értékesítés fejlődése az előző évhez viszonyítva

26 % -7% 23,5% 11% 7 % 11 %

15 %

Továbbra is fennáll a polcközi sprinklereket is tartalmazó, és a csak mennyezeti sprinklert tartalmazó (jellemzően ESFR technika) megoldások közötti verseny, csak mára megfordult a szereposztás. Ahogy öt évvel ezelőtt az ESFR technika robbanásszerű elterjedése volt a jellemző, mára már szokványossá vált széleskörű elterjedtsége miatt.
Polcközi sprinklerek előnyei az ESFR technikával szemben:

  • Egyre magasabbak a raktárak, és egyre több helyen az EFSR sprinkler (max. 13,7 m belmagasságig, és 12,2 m raktározási magasságig alkalmazható) helyett más megoldást kell alkalmazni.
  • A logisztikai létesítmények nagyobb részénél a tárolt áruk értéke rendkívül magas, meghaladja az épület értékét (esetleg többszörösen is), ezért a tűzkár biztonságosabb elhárítására alkalmasabb a polcközi sprinkleres megoldás, mivel a tűzgóchoz közelebb helyezkedik el.

Mielőtt áteveznénk a magasraktárakban alkalmazott habbal oltók területére, még egy vadonatúj fejlesztésről számolunk be a nagyteljesítményű sprinklerek területéről: 14,6 m épületmagasságig, és 12,2 m rakatmagasságig alkalmazható, ún.: Ultra K 17 sprinklert fejlesztettek ki “száraz” kivitelben. Mivel a hálózat nyugalmi állapotban levegővel van feltöltve, fagyveszélyes helyeken is alkalmazható.

Amennyiben a raktárban folyékony tűzveszélyes anyagokat is tárolnak, általában habbal oltó sprinkler berendezést kell alkalmazni a vízkár elkerülése érdekében, melyek közül a habsprinklerek, és a teljes habelárasztás alkalmazása terjedt el. Ez utóbbi oltóvízigénye viszonylag kicsi (tehát olcsó!), a tűzbiztonság ennek ellenére tökéletes.
A magasraktárakban a vízköd oltási technika megbízhatósága megkérdőjelezhető, ugyanis az üvegfelületek törése esetén semmi sem szab határt a vízköd oltótérből történő elszökésének, ezt a technikát a nemzetközi szabványok sem ajánlják.
Ugyanez mondható el a gázzal oltó berendezésekről azzal kiegészítve, hogy beruházási- és üzemeltetési költsége többszöröse a többi oltóberendezéshez képest továbbá, amennyiben a raktárban a tűz robbanással kezdődik, ez az oltórendszer működésképtelen.

A porral oltó beépített tűzoltó berendezések teljesen leszorultak az előbbiek javára a magasraktári tűzvédelmi palettáról, de környezetvédelmi kezelhetősége (nincs égéstermékkel szennyezett víz) miatt valószínűleg továbbfejlesztése nem sokáig várat magára.

A szabályozási háttér vonatkozásában minimális változások következtek be. Az ezredfordulón elkészült egységes európai szabvány sem hozta meg a várt hatást hiányossága, sok helyen alkalmazhatatlansága, valamint az EU tagok egy erős EN létrejöttére való hajlamának hiánya miatt, amit a nagy nemzetközi (NFPA, VdS) és a tagállamok nemzeti szabályozás hatályvesztésének megakadályozása indokol.
Fontos változás azonban a nagy nemzetközi előírási rendszerek fejlődésében a két nagy irányzat (NFPA-VdS) közötti kommunikáció.

Az első lépést a VDS alkotói tették meg, mert felhasználva és ezzel el is ismerve az NFPA kutatási és teszt eredményeit, a CEA4001-be beemelték többek között az ESFR és egyéb nagy teljesítményű elsősorban raktári kockázatra fejlesztett sprinklerfej típusok tervezési kivitelezési előírásait. A kölcsönösség jegyében már a VdS approvált eszközök némelyikét akceptálják az NFPA elvű biztosítótársaságok (FM, azaz Factory Mutuel). A két szabályozás-rendszer közelítése közös érdekük is, mivel az EN szabályozások hatályosságát és súlyát csökkentik.

Bibliográfia:

  1. Plumbing Engineer: Warehouses Will Continue to Burn 33-38. o., James G. Gallup, 2000. június
  2. Florian ExPress Magyar Tűzbiztonsági Szakfolyóirat: Magyarországon már NEM égnek le a raktárak 63-66. o., Florian Press Kiadó 2001. január
  3. Magyar Szabvány MSZ EN 12845, Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerrendszerek. Tervezés, kivitelezés és karbantartás, Magyar Szabványügyi Testület 2004. június
  4. NFPA 13, Installation of Sprinkler Systems, 1996. edition