Magasraktárak tűzvédelme

A magasraktárak definícióját a vonatkozó szakirodalom többféleképpen határozza meg. Lényegüket tekintve, tehát a magasraktárak döntő ismérvei, hogy viszonylag kis területen igen nagy mennyiségű áru kerül elhelyezésre, gépesítettsége magasfokú, lehetővé teszi a teljes automatizálást, az igen nagy áruforgási sebességet, óriási értékű berendezést és árut tartalmaz.Létrejötte a több tömegtermeléssel és a kereskedelem fejlődésével, számítógépek elterjedésével együttjáró szükségszerűségnek köszönhető. Ezek közül napjainkban nagyon fontos a kereskedelmi raktárak és raktáráruházak tömeges térhódítása. Ezek a szükségszerűségek ma már elengedhetetlenné teszik a magasraktárak létét.
A magasraktárakban tárolt hatalmas beépített és tárolt áruérték a tűzvédelem számára rendkívül nagy kihívást jelent. A feladat nagyságát fokozza, hogy a raktárakban a tűzveszélyes műanyagok mennyisége a korábbiaknak többszörösére nőtt. Ez vonatkozik a tárolt árukra és még inkább a csomagolóanyagokra. Az esetlegesen keletkező tűz pillanatok alatt elterjed és rövid időn belül szinte meggátolhatatlan.
A magasraktárak tűzvédelme nem csak mennyiségi változást követelt, hanem alapvető minőségi változást is szükségessé tett. A rendkívüli mértékben megnövekedett tűzszakaszokhoz nagy tárolási magasság (nem ritkán 25-30 m ) tartozik. Ezekben a raktárakban a tűzjelző berendezések már nem elégségesek.
A tűzvédelemben új eljárásokat kellett kidolgozni és alkalmazni, amelyek minimálisra szorítják a magasraktárakban a személyi és vagyoni károkat. A riasztás és az oltás között minimális idő telhet el. Bonyolítja a helyzetet, hogy ilyen tárolási magasság esetén nem elégséges csak a mennyezeten elhelyezett oltórendszer, közbenső szinteken is elhelyezett oltóberendezések szükségesek. Ezeknek a követelményeknek tesznek eleget a beépített oltórendszerek, melyek kidolgozásában élenjárt és jár az Ifex-Tűzőr Kft.
A Kft. a legmodernebb beépített oltórendszereket alkalmazza, amelyek kivétel nélkül megfelelnek a külföldi biztosítótársaságok (FM), valamint a külföldi szabványok előírásainak, nevezetesen NFPA, Vds.
A kialakított technológiákhoz ki kell választani a megfelelő rendszert. Amikor egy rendszert kialakítunk számba kell venni a helyi körülményeket, és a hozzájuk kapcsolható műszaki-gazdasági megoldásokat. Alapkövetelményként kell elfogadni, hogy logikusan érvényesíteni kell az építészeti tűzvédelmi követelményeket, a megfelelően tűzbiztos szerkezeti anyagok, a térgeometria, a raktártechnológia, a hő- és füstelvezetés tűzvédelmi szempontok szerinti kialakítását.
Ehhez kell szervesen kapcsolódnia az aktív megelőző védelemnek, melyek azok a beépített tűzvédelmi technológiák, amelyek leghatásosabban alkalmazhatók magasraktárak esetében.

Beépített oltórendszerek összehasonlítása

Paraméterek
Vizes sprinkler rendszer
Beépített gázzal oltórendszerek**
Könnyűhabelárasztásos rendszerek
Megbízhatóság
kielégítő
kiváló
Másodlagos kár
nagyfokú nedvesítés
nincs
közepes nedvesítés
Bent tartózkodók biztonsága
személyzet evakuálása után használható
minimális veszély
Környezetvédelmi szempontok
nagy mennyiségű szennyvíz
ózonpajzs károsítás globális felmelegedés
kismennyiségű haboldat
Automatizálhatóság
nem megbízható
(személyek evakuálása)
*
Megvalósítási költség
(100 egység: könnyűhab)
150-200*
400**
100*

* Az eredeti cikk adatokhoz képest változtatott, aktualizált adatok
** Az elmúlt 2-3 év során jelentőségét vesztette a technika a magasraktáraknál

Több versenyképes technika küzd a magasraktárak tűzvédelmének pozíciójáért. Ma a legmegfelelőbbnek a vizes sprinkler rendszerek és könnyűhab elárasztásos rendszerek tűnnek. Mindkét rendszernél alapkövetelmény, hogy az oltás indítása csak tényleges tűz esetén történjen, ugyanis a hab- és vízkár elkerülése rendkívül fontos kritérium. Az üzemeltetők olyan rendszert akarnak, amely minimális tűzkár mellett megvédi a raktárat, de nem kell tartani véletlen oltásindítástól, amely jelentős hab- és vízkárral járna. Megfelelő tervezéssel, illetve kialakítással mindkét technológia e feltételnek megfeleltethető.

FM szabályozás

Az FM külön szabályozást dolgozott ki a raktárakban és a magasraktárakban létesítendő sprinkler rendszerek kialakításáról az FM Global 8-9. szabálygyűjteménnyel. Ebben meghatározza a különböző sprinklertípusok elhelyezkedését, a polcközi sprinklerszintek számát.
Példának okáért vizsgáljuk meg az egyes és dupla állványok esetét, ahol a raktározási polcmélység 2,7 m és 3,7 m között történik, ebben az esetben minden polcközi sprinkler szinten két sprinklersort kell előirányozni. A sprinklereket úgy kell elhelyezni, hogy a sprinklersor közötti távolság és a sprinklerek távolsága az állvány külső szélétől megközelítőleg ugyanannyi legyen. A polcközi sprinklereket lehetőség szerint a harántaknákban kell elhelyezni. Az egyes- és dupla állványokat 3,7 m mélység felett többsoros állványként kell kezelni.
Többsoros állványok esetében 7,6 m magasságig történő raktározásnál egy polcközi sprinkler szinttel a sprinklerek elhelyezkedését a következő ábra mutatja meg.

Sprinklerek elhelyezése tervrajz metszet
Sprinklerek elhelyezése tervrajz felülnézet

Sprinkler elrendezés többsoros állványos tárolásnál

Új megoldások

Az FM (Factory Mutual) biztosítótársaság folyamatosan figyelemmel követi a technológiai változásokat és újabb, hatékonyabb tűzoltási megoldásokat kutat. A technikai fejlesztéseket először tűzteszteknek vetik alá majd a végleges megoldásokat külön szabályozás mellett bevezetik a használatba. Új megoldásnak számított a másfél éve forgalomba került K14 ESFR típusú sprinkler.
Az ESFR (korai elfojtású, gyors reagálású) sprinklerek jellemzője, hogy igen érzékenyen, korai stádiumban érzékelik a tüzet, és azt a korábbi, hagyományos sprinlerekhez képest 3-4-szeres intenzitású vízpermettel nem visszafogják, hanem egyszerűen eloltják.
Ennek a technikának az az óriási előnye, hogy magasabb csarnokban, magasabb tárolási magasságoknál 1 sprinkler szinttel, a mennyezeti sprinklerekkel hatékony tűzvédelem valósítható meg, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Az elmúlt másfél év alatt további fejlődés mutatkozott meg a raktártechnológiában, a raktárak magasabbak lettek, megnőttek a tárolási szintek számai. A raktárak növekedésével a tűzvédelem területén is fejlődések történtek, forgalomba került az K25 ESFR sprinkler.
A raktártechnológiához jól illeszkedik, emiatt gyakran a költségek is kedvezőbbek az egyéb megoldásokhoz képest. Nem csoda, hogy a beruházók és üzemeltetők “kedvence” ez a technika.
A lenti táblázatban összehasonlításra kerültek a K14 és K25 ESFR sprinkler tulajdonságai. Az új típusú sprinklerrel már 13,7 m magasságú raktár esetében a maximális tárolás 12,2 m lehet 1 sprinkler sor mellett.

K25 ESFR K14 ESFR
Épület magasság
ft (m)
Max. rakat magasság
ft (m)
Min. tervezett nyomás
psi (bar)
Épület magasság
ft (m)
Max. rakat magasság
ft (m)
Min. tervezett nyomás
psi (bar)
30 (9.1) 25 (7.6) 20 (1.4) 30 (9.1) 25 (7.6) 50 (3.4)
35 (10.7) 30 (9.1) 30 (2.1) 35 (10.7) 30 (9.1) 75 (5.2)
40 (12.2) 35 (10.7) 40 (2.7) 40 (12.2) 35 (10.7) 75 (5.2)
45 (13.7) 40 (12.2) 50 (3.4) 45 (13.7) 40 (10.7) 90 (6.2)

 

Természetesen ez sem jelent gyógyírt minden helyzetben. Ahol a megfelelő vízellátás nem megoldott, ott még mindig költségkímélőbb a több sorban létesített polcközi standard sprinkler.

Az IFEX-Tűzőr Kft. a magasraktárak tűzvédelmében minden oltási technológiát létesített már. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a könnyűhab elárasztó oltástechnika, és az új generációs raktári sprinkler oltásrendszer mindegyike meggyőző biztonságot mutat, és a célszerű választást a speciális helyi adottságok feltételrendszere adja meg.

2001. második felében készült el egy magasraktárban az IFEX-Tűzőr Kft. által tervezett és kivitelezett nedves sprinkler rendszer, mely teljesen követi az FM és az NFPA13, valamint az FM Global raktározásra vonatkozó 8-9. szabályozása által meghatározott követelményeket.

Magasraktár

A létesítmény gyógyszeripari intermedierek, termékek és csomagoló anyagok raktáraként üzemel. A raktár területén különféle anyagok, köztük tűzveszélyes anyagok tárolása történik állványos, illetve polcos tárolási rendszerben.

A raktározás 13,4 m magasságig történik dupla és szimpla sorokban, 10 szinten. A polcok közötti folyosók szélessége nagyobb, mint 1,2 m. A raktár kapacitása 9000 egységrakomány. Kézi vezérlésű, félautomata állvány-kiszolgáló gépeket használnak az áruk kezelésére.

A raktári tűzszakasz megközelítőleg 2250 m 2 területű. A födémszerkezet 6250 mm szélességű axisokra osztja a felső légteret. A tárolt anyagok EU raklapos egységrakományban helyezkednek el, zömében papír, illetve műanyag fólia alapú csomagoló anyagban.

Szivattyú

A kivitelezett oltórendszer oltóvízellátása a létesítménytől mintegy 250 m-re a meglévő hűtővíztároló medencéből biztosított. A medence mellett elhelyezett szivattyúú-gépházban került elhelyezésre a diesel motor meghajtású sprinkler szivattyú. A gépház külön sprinkler védelemmel lett ellátva. A szivattyú a létesítmény sprinkler berendezéséhez szolgáltatja az oltóvizet. A szivattyútól kiinduló vezeték a föld (fagyhatár) alatt vezetve áll be a létesítménybe és a padozat áttörésével jut el a sprinklerközponthoz.

A szivattyú munkapontja: 341 m3/h, 88 vom.

A szivattyú kivitele az amerikai NFPA 20 normák szerinti, minőségét és biztonságát az FM (Factory Mutual) vizsgáló intézet is garantálja.

A sprinklerközpont a gépészeti helyiségbe települ. A nedves sprinkler rendszer két önálló rendszerből áll, két önálló riasztószeleppel, a mennyezeti és a polcközi sprinkler rendszerhez.

A mennyezeti sprinkler rendszer standard 141 °C kioldási hőmérsékletű sprinklerfejekkel épült ki, melyek 9,3 m2szórásfelületűek. A rendszer biztosítja a minimum 12 l/perc/m2 fajlagos víztérfogatáramot a hidraulikai szempontból még a legtávolabbi területen, és biztosítja a hidraulikai egyensúlyt a polcközi rendszerrel.

Polcközi sprinkler

A polcközi sprinkler rendszernél a sprinklereket 5 szintben helyeztük el, tehát minden második szinten lettek kiépítve. Dupla soros tárolás esetén a polcközi sprinkler rendszer esetében, mivel a rekeszek mélysége 2,7 m-nél kisebb így a két sor között 1,5 m távolságban lettek elhelyezve úgy, hogy a rekeszek közötti aknák fölé kerüljenek. A szimpla soros tárolás esetén 3 m-ként a rekesz fölé középre kerültek a sprinklerfejek.

Polcközi sprinkler

 

 

A polcközi rendszert úgy terveztük, hogy biztosítsa egy soron 14 db sprinklerfej egyszerre történő működésénél a minimum 114 l/perc fajlagos víztérfogatáramot. A beépített sprinklerek standard 68 °C kioldási hőmérsékletűek. Kiépítésnél betartottuk az áru és a polcközi sprinkler fej közötti minimális távolságot, mely 150 mm.

A rendszerek megtáplálásánál két különálló felszálló vezetéket biztosítottunk a mennyezeti és két felszállót a polcközi rendszerhez.