Új irányzatok a sprinkler rendszerek területén

Sprinkler

A világ gazdasági fejlődése az élet szinte minden területére hatással van. A különböző területeken elért fejlődési sikerek más területek fejlesztését vonják maguk után. Ilyen kölcsönhatás figyelhető meg a sprinkler rendszerek fejlesztése területén is.
Hazánkban az elmúlt 6-8 évben számos külföldi és hazai cég épített hatalmas ipari épületeket, valamint a közönség számára bevásároló és szórakoztató központokat. A megnövekvő épület és tűzszakasz méretek magukkal vonták a sprinkler berendezések elterjedését is. A sprinkler rendszerekkel védett épületek tűzvédelme olyan hatékonynak bizonyult, hogy manapság a nagyobb épületek többségében beépített tűzoltó berendezésként sprinkler rendszer található.

Biztosítások, szabványok

Tartályok

A megvalósítandó tűzvédelmi sprinklerberendezéseknek a kötelező magyar szabványt és az OTSZ-t általában ki kell elégíteni, ez alapkövetelménynek tekinthető. A magyar szabványok általában a VdS gondolatkör szerint épülnek fel, és szisztematikus, logikus rendszert alkotnak, de a legújabb nemzetközi eredmények szerint nincsenek aktualizálva. A magyar szabványok, bár követik a nemzetközi irányvonalakat, kissé lemaradva korszerűtlennek mutatkoznak.
Nagy teljesítményű, és általában speciális tűzveszélyű technológiai rendszerek ehhez a követelményekhez illeszkedő tűzvédelmet igényelnek. Erre a feladatra az amerikai NFPA normarendszere, vagy a német VdS normarendszere szerint kialakított tűzvédelmi berendezések vehetők figyelembe célszerűen. A világméretű, vagy Európára integráló követelményrendszerek kialakulása nem történt meg, és a sajátos érdekek miatt nem is várható a közeljövőben, tehát az egységes EN normarendszerre sem érdemes várni.

A kérdés ennek megfelelően így fogalmazható meg:
A magyar szabványossági és rendeleti követelmények kielégítése mellett, azon felül a tűzvédelmi berendezés az amerikai NFPA normarendszert, vagy a német VdS normarendszert elégítse-e ki.

A normarendszer kiválasztási szempontjai

 • Az élet és vagyonbiztosítás kapcsolatrendszerében a biztosító cég(ek) német, vagy angolszász orientációja a meghatározó. A korszerű, komplex, nagy fedezetet nyújtó biztosító társaságok általában alaporientációt adnak, amelynek az elfogadásával és a követelmények kielégítésével a biztosítási szerződésekben kedvező térítést biztosítanak a káresemények alkalmával, továbbá a biztosítási díjaknál is extra kedvezményeket lehet elérni. Ennek előfeltétele a biztosítótársaságok alaporientációjának az elfogadása.
 • A nagy beruházások (komplex gyártási technológiai rendszerek vásárlása) megvalósítása esetén a technológiával együtt adott, vagy előírt tűzvédelmi rendszerek kipróbált, bevált és mindenre kiterjedő biztonságot adnak. Ennek előnyeit mindenféleképpen ki kell használni, és a garanciális kérdések miatt ez nem is hagyható el.
  • A nagy iparvállalatoknak saját tűzbiztonsági koncepciót célszerű kidolgozniuk. Az alapkoncepciónál a cég komplex szempontjai szerint választani kell a VdS vagy az NFPA orientáció között. A választás a fenti két szempont prioritása mellett az alábbiak figyelembe vételével történhet.
  • Az NFPA normarendszer átfogóbb, nagyobb nemzetközi elismertségű, és a legkorszerűbb műszaki megoldásokat szélesebb körben szabályozza.
  • A VdS normarendszer a többi (pl. NFPA) normarendszerrel szemben is befogadóbb, európai viszonylatban elterjedtebb, és jelenleg azonos biztonságú tűzvédelmi rendszerek esetén kedvezőbb költségek mellett valósítható meg az előírások kielégítése

A sprinkler rendszerek elterjedésének oka, hogy igen érzékenyen, korai stádiumban érzékelik a tüzet, és azt a korábbi, hagyományos sprinlerekhez képest 3-4-szeres intenzitású vízpermettel nem visszafogják, hanem egyszerűen eloltják.

A sprinklerek alaptípusai, új szempontok az alkalmazástechnikában

Sprinkler rendszer alaprajz

Nedves sprinklerek a nagy belmagasságú létesítményekben

Hagyományos technika, a legelterjedtebb berendezés. A lényege, hogy a sprinklereket állandó víznyomás alatt tartják és a tűz hőhatása miatt kiolvadó sprinklerfiolák megnyitják a veszélyeztetett felület felett az oltófolyadék útját. A 7 m-nél magasabb alkalmazásnál speciális szempont, hogy a hatékonyság megőrzéséhez speciális kialakítás szükséges. ESFR technika: korai érzékelés, gyors reagálás.

Ennek a technikának az az óriási előnye, hogy magasabb csarnokban, magasabb tárolási magasságoknál 1 sprinkler szinttel, a mennyezeti sprinklerekkel hatékony tűzvédelem valósítható meg.

Az ESFR sprinklereknél ez a következő:

K25 ESFR K14 ESFR
Épület magasság
m (ft)
Max. rakat magasság
m (ft)
Min. tervezett nyomás bar (psi) Épület magasság
m (ft)
Max. rakat
magasság m (ft)
Min. tervezett
nyomás bar (psi)
30 (9.1) 25(7.6) 20 (1.4) 30 (9.1) 25(7.6) 50 (3.4)
35 (10.7) 30 (9.1) 30 (2.1) 35 (10.7) 30 (9.1) 75 (5.2)
40(12.2) 35 (10.7) 40 (2.7) 40(12.2) 35 (10.7) 75 (5.2)
45 (13.7) 40 (12.2) 50 (3.4) 45 (13.7) 40 (10.7) 90 (6.2)

A raktártechnológiához jól illeszkedik emiatt, és gyakran a költségek is kedvezőbbek az egyéb megoldásokhoz képest. Nem csoda, hogy a beruházók és üzemeltetők “kedvence” ez a technika.
Rendkívüli előnyeiben rejlik a hátránya: nem szabad csodaszernek tekinteni, nem minden feladatra alkalmas, és a tervezésénél rendkívül körültekintően kell eljárni.

Sprinkler rendszer alaprajz

Száraz sprinklerek

A sprinklerek csővezetékrendszerében préslevegő van. A tűz miatt kiolvadó sprinklerfiola helyén elszökik a csővezetékből a levegő, és a nyomásesés hatására automatikusan oltóvizet nyomnak a szivattyúk a csőrendszerbe.

Előny: fagyveszélyes helyein is alkalmazható.

Az utóbb említett rendszer esetében azért az előnyért, hogy a vízzel oltó berendezést fagyveszélyes helyen is használhassuk, drága árat kell fizetni: 30 %-kal hatékonyabb rendszert kell megvalósítani, és még így is később indul meg az oltási folyamat a préslevegő elillanása miatt.

Mindezek mellett még a préslevegő elállítás eszköz és üzemi költségei is felmerülnek. A fentiek ellenére ezeket a rendszertípusokat is alkalmazzák olyan helyeken, ahol fennáll a fagyveszély. Az új irányzatok ezen sprinklerrendszerek tökéletesítést célozták meg hibáik kiküszöbölésével, vagyis cél a később meginduló oltási folyamat meggyorsítása, valamint, hogy a fagyveszélyes helyeken ne csupán plusz költséggel legyenek megvalósíthatók hatékony rendszerek.

Sprinkler rendszer alaprajz

A megoldás az egyszeresen vagy többszörösen elővezérelt sprinklerberendezésekben látható.

A sprinklerezett helyiségekben tűzjelző is van. Gyors reagálásuknak köszönhetően a sprinkler főszelepre a tűz esetén rögtön jelet adnak.

A sprinklerfiolák kiolvadása előtt a rendszer készenléti helyzetbe hozza a vízellátást (pl. a száraz sprinklerek csővezetéki préslevegőjét elengedi, az oltóvíz nyomásfokozását megkezdi, riasztási állapotot iniciál)
Előny: gyors riasztás és oltásindítás, oltási vízkár csökkenése
A nagy belmagasság követelményeit, és a száraz, elővezérelt berendezés megoldását együttesen demonstrálja az alábbi példa.

Polcközi Sprinkler

Az 1999-es évben telepített oltórendszereink közül a TVK Rt. PP IV. üzemében létesített Magasraktári sprinklerberendezést ismertetjük. A vállalkozási körünkbe tartozott a sprinkler berendezés tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, üzembe helyezése, hatósági átadása. Az itt megvalósított oltórendszer ötvözte a száraz sprinklerek technológiáját az elővezérelt sprinkler berendezések működési elvével. A rendszert az NFPA és FM előírásaival összhangban, valamint a magyar előírás szerint alakítottuk ki.
A védendő létesítmény alapterülete meghaladja a 3000 m2 -t, ahol a polcos raktározási technológiával összhangban alakítottuk ki a 6 szinten sprinklerezett 4 szekciós védelmet. Mivel az épület nem rendelkezik temperálással, illetve fűtéssel, így a száraz elővezérelt sprinkler rendszer került kialakításra.

Sprinkler rendszer raktárban

A rendszer vezérlése egyaránt történhet a tűzjelző hálózat érzékelőnek elővezérlő jelére, a sprinkler fejek kioldása következtébe, vagy a sprinkler központból kézi indítással. A sprinkler rendszert kiegészítettük a magasraktár közelében elhelyezett silópak palásthűtésével, amely szükség esetén az ömlesztett áru túlzott hőterhelését akadályozza meg.
A csarnok belső tűzszakaszait határoló legördülő kapurendszer hűtését nyitott szórófejes hűtéssel oldottuk meg, amely a sprinklerek üzemeltetésével és a kapuk zárásával automatikusan vezérelhető.

Riasztószelepek a PMO Center, Shark Park Raktárban

A rendszer újdonsága a sprinkler központban elhelyezett 4 száraz riasztó szelep, amelynek általunk kialakított speciális csövezése teszi lehetővé a rendszer többszintű vezérlését.
A száraz rendszer levegőellátását az általunk telepített kettős betáppal rendelkező kompresszortelep biztosítja, amely teljesen független az üzemi technológiához tartozó energiaellátástól.

Sprinkler rendszer alaprajz

Nyitott szórófejes oltó rendszerek

A védendő felületek felett nyitott szórófejek vannak. A tűz érzékeléséről, és az oltásindításról automatikus tűzjelző rendszer gondoskodik.

Előny: nagy érzékenységű, széles spektrumú tűzérzékelés, füst- és/vagy lángérzékelőkről működtethető, gyors reagálás, nagyobb tűzfelület oltására is alkalmas.
A nyitott szórófejes oltó rendszerek felhasználása minden területen, mint pl. a benzinkutaknál a legjobbnak mutatkozik, ahol már a víz felhasználása nem elégséges a tűz eloltására.

Sprinkler rendszer benzinkúton

Haboldat előnyei közé tartozik, hogy

 • olyan anyagok oltására is alkalmas, melyek vízzel nehezen olthatók
 • folyadéktüzek oltására alkalmasabb
 • fagyveszélyes helyen is alkalmazható
 • fokozottan gátolja a visszagyulladást

A habképzőanyagot a kívánt koncentrációban bekeveréssel folyamatosan adagolják az oltóvízhez. Az így nyert haboldat a szórófejek hatására alakul habbá.

Az IFEX® Instant haboldat használata a sprinklereknél

Ennek lényege, hogy a hajtógázt és habcellagázt, vizet is tartalmazó IFEX® Instant Haboldatot nyomás alatt tároljuk a habtartályban. A vezérelt sprinkler főszelep nyitja meg a haboldat útját a szórófejek felé. Ez a módszer tehát készen, előre betárolt, kiáramlásra kész állapotban tartalmazza az oltóhabot, tehát olyan helyeken is alkalmazható, ahol oltóvíz nem áll rendelkezésre.

Sprinkler rendszer benzinkúton